Intolerancia Jelkép 3

symbol_03s.jpgIntolerancia
Jelkép 3

 

 

 

Minden háború és konfliktus igazi oka
Az intolerancia kizárja az Isten fényének és szeretetének átélését a tudatban. Minden háborúnak és konfliktusoknak intolerancia az okozója.

symbol 03b
Emiatt a világot nem a béke, boldogság és harmónia jellemzi mindenre és mindenkinek. Amíg az embertársainkat ellenségként fogjuk fel, soha nem fog igazi békesség uralkodni a tudatunkban. Csak a megértés, megbocsátás és a szeretet tud megváltoztatni ellenséget baráttá. Az ellenség ellen való küzdelemben egyre inkább gyilkoló gondolatfajták és kifinomult gyilkolási eszközök fejlődnek ki. Ezek a valójában szabotálás az Isten ellen és a világmindenség alaphangja, a mindenszeretet ellen.

Az állatból emberré való fejlődés útján, embertársakkal találkozunk, akik különböző fejlődési fokon állnak és különböző tapasztalatháttérrel rendelkeznek. A tudatok különböző fejlődési fokokon vannak. Ezt lehet iskolához hasonlítani ahol a gyerekek különböző osztályokban járnak. Mi nem ugyanolyan érettséget és tudást várunk el egy elsőosztályos gyerektől, mint aki az utolsó osztályban jár. Legtöbben el tudják fogadni, hogy a kis gyermekek éretlenül viselkednek. Ugyanúgy, mint a gyermekek, minekünk is először a tapasztalatokat meg kell szerezni, mielőtt alkalmazni tudjuk őket. Mikor megértjük azt, hogy minden rossznak az oka, kozmikus nézetben, a tudatlanság, akkor könnyebb lesz megbocsátani. Ez az álláspont vezet a kozmikus tudat felé és kivezet minket az állatvilágból. A megbocsátási képesség kifejlődésével, minden háború és boldogtalan sors el fognak tűnni a földről és az állat végérvényesen egy tökéletes emberré változik át.

A lángkereszt a kép baloldalán Isten örökös, mindenen átható és tökéletes tudatát jelképezi, ami a teljes világmindenséget fenntartja. Ez a szeretetteljes tudat, amivel minden intolerancia konfliktusban van, és amiből magát kizárja, ami a sok boldogtalan sorshoz vezet. Krisztus morális szuverén volt. A tökéletes toleranciaképességét mutatta meg, mikor keresztre feszítve megbocsátott a hóhérjainak az imával: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” A két csillagfigura két személyt vagy csoportot mutat az egyénekből vagy nemzetekből, akik egymás ellen harcolnak. A nézeteltérés, amit a két narancsszínű sugár jelképez, konfliktusokra és elmei rövidzárlatokra ad indítékot.

A két figura pl. különféle vallásos felfogások követői lehetnek, és az által nem értenek egyet a fényhez vezető útról. Az intolerancia kísérője, háború és nyomorúság (világégés a jelképen) megakadályozza Isten mindenszeretetét (fénytengert, ami kiindul a lángkeresztből) hogy a föld felett világítson.
 

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København