Az évezred eseménye

Egy páratlan esemény történt a mi korunkban! A Biblia két testamentuma – az Ó és az Új – kiegészült egy harmadikkal. A kereszténység szeretetüzenete evvel a Testamentummal megkapta azt a kapcsolatot a valósággal, ami eddig hiányzott belőle. A válasz az örök kérdésekre – az élet rejtélyének megoldása, halhatatlanság és Isten létezése – itt logikusan és tudományosan elő van adva. Isten útjai már nem kiszámíthatatlanok!

 

A Harmadik Testamentum tudománnyá alakítja át a szeretetet vagyis azt, ”hogy szeresse a felebarátját mint önmagát” az által, hogy megmutatja ennek az élethozzáállásnak a harmóniáját egy kozmikus világképpel. Az összes világvallásoknak a szeretetüzenete ez által lesz valósággá. A Harmadik Testamentum bebizonyítja az értelmét a jótevésnek! A jó ember nem buta, hanem bölcs! A Harmadik Testamentum kozmikus világképének fényében Krisztus szeretetteljes cselekvésmódja egy logikus és tudományos bemutatás fog lenni. Az, hogy Jézus küldetése nem volt egészen kész és azért volt szükség egy folytatásra kitűnik a jövőről szóló nyilatkozatában. A tanítványainak ezt mondta:” Ama segítő pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.”

A Harmadik Testamentum valóban ennek a próféciának a beteljesülése? Igen, Martinus szerint, aki a mű írója, ez igy van. Ez egy olyan állitás amit lehet ellenőrizni. Az érvelés a teljes műben, Harmadik Testamentumban található meg. Ennek a fő része a Livets Bog – ahogy ezt az eredeti nyelven -dán- hívják, ami ennek a internacionális neve is és a cím utalás a valóságra mint minden tudás forrása. A létező mindent átfogó valóság az igazi könyvek könyve. Ezért kell ebből a könyvből kiindulva minden teóriát, felfogásokat és állitásokat megítélni.

TTBooks300Livets Bog (I-VII)


Martinus írja: „Livets Bog ekképpen akar adni a tanulónak egy betekintést, hogy ez az összefüggés vagy az élet direkt beszéde miképpen létezik, mint a létezés abszolút egyetlen fundamentális vallása, mikor ez ugyanis csak úgy tud létezni, mint ahol abszolút mindenki tanitó, mindenki tanuló és minden tantétel. Mikor minden élőlény ennek a vallásnak benne született tagjaiként létezik, akkor ennek nincsenek megelőző felvételi – vagy beválasztási szertartásai. És mikor ennek a területe a végtelenségtől a végtelenségig magában foglal nem kevesebbet, mint magát a mindenséget, akkor itt van nekünk az egyetlen létező vallás, amiben szó szerint csak egy nyáj és egy pásztor van. (Livets Bog I 15)

Szívesen látott!

 

Alapítvány/Információs központ Harmadik Testamentum