A világvallások jövendölése

Minden világvallásban vannak próféciák a jövőről – szeretetfény jelenik meg, amikor az emberek érettek lesznek a teljes igazságra – ami elvezeti őket a Paradicsomig:
 

próféciák Kereszténység
Kereszténység


„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.” (Jn 16,12–13)
Próféciák Buddhizmus
Buddhizmus


Megjelenik Maitreya Buddha (a jövendő Buddha), ami  a dharma tanításának megújulását jelenti azok számára, akik meg tudják érteni, és el tudják fogadni.
Próféciák Iszlám
Iszlám


Az iszlám győzelme (béke és harmónia) az „igazság szellemének” megjelenésével kapcsolatban – az utolsó ítélet napjaiban
Kereszténység
Próféciák Hinduizmus
Hinduizmus

A jelenlegi időkorban (Kali-yuga) csúcspontra jut az igazságtalanság és végül teljesen beárnyékolja a dharmaent. De éppen akkor megjelenik az isteni segítség és az emberek megint harmóniába fognak kerülni az élettel és tudatosak lesznek az örökkévalóságban, igazságban és a szeretetben, "Satza-yuga" (igazság korszakának) nevezve.

 


Kereszténység

Krisztus szerint ne egy embert várjunk, aki a sivatagban vándorol vagy egy szobában ül, hanem egy szellemi fényt, ami, mint a nap, kelettől nyugatig fénylik. Ezt a fényt a "Pártfogó, a szent Lélek"-nek nevezi (Jn 14,25–26). A "Lélek" tudatot/gondolkodást  jelent; a "szent" gondolatok a legmagasabb rendű gondolkodás Istenről és a végtelenségről; a "Talisman" (Pártfogó) fogalmát a zsidók a szent könyvtekercseikre használtak. A Jelenések könyvének 20. fejezete említi az "élet könyvének" kinyitását. Azt is ábrázolja, hogy a "halál és halálbirodalom" a "lángoló tengerbe" hajíttatik, a 21. fejezetben pedig egy "új eget és egy új földet" említ. Mit jelent mindez?  Lehetséges, hogy az "új ég" kifejezés egy új világképet jelképez, amely az életet egy örök perspektívából látja és ami leleplezi, hogy a halál csak illúzió? Ebben az esetben az "új föld" fogalom megfelelő lesz.

 

Buddhizmus

A buddhizmusban a megújulását a dharmának (a legfensőbb igazság, univerzum a jó és a rossz cselekedetek) tanításának nevezik. Erre a megújulásra néhány látomás úgy utal, hogy lesznek olyan idők, amikor a  dharmát  nem úgy fogják tanítani, mint azelőtt. A mai időkről van itt szó és Tibet megszállásáról? Ha ezek a régi próféciák Maitreyaról - a jövendő Buddháról – a mostani időkre vonatkozik, akkor összhangban van a jövendöléssel, hogy a buddhizmus hervad, hogy újraszülessen 2500 év után.

 

Hinduizmus

A hindu eposzban Mahabharata (szanszkrit: महाभारत) azt mondja, hogy az Isten meg fogja jeleníteni a bölcsességet, amikor igazságtalanság uralkodik a Földön (Bhagavad-Gita, 4,7). A mai időkben (Kali-yuga) kulminál az igazságtalanság, végül teljesen beárnyékolja a dharmát. De majd megjelenik az isteni segítség (pl. említik a „Kalki” nevet), és akkor az emberek megint harmonikus kapcsolatba kerülnek az élettel és tudni fognak az örökkévalóságról, az igazságról és a szeretetről („Satva-yuga”, az igazság korszaka). (Vishnu Purana, 4,24; Agni Purana 16,10; Srimad-Bhagavatam 12.2.37-38).

 

Iszlám

Az iszlám – ugyanúgy, mint a Biblia – kapcsolatba hozza Jézust (Isa) az utolsó ítélet napjaival. A 61. szúra 6. vagy 7. verse (Korán-kiadástól függően) a Messiást „Ahmad”-nak nevezi. A Koránban ezen kívül több leírások találhatók ezekkel az eseményekkel kapcsolatban: „Minden ember sorsát a nyakuk köré kötöttük, és a feltámadás napján odateszünk egy kinyitott könyvet ezzel a szöveggel: »Olvasd ezt a könyvet!« Ma a te saját lelked ellenfél, ami sokáig elég.” (17,13–14/14–15, lásd még: 69,18-25). Igen, az igazságosság megmérettetik mustármagnyi pontossággal (21,47/48).

 

Mikor fog ez bekövetkezni?

A jövendölések beteljesülése a Földön egy mindent átfogó sötét korszakkal fog kezdődni, a Bibliában és a Koránban ez az "utolsó ítélet napja". A sok jel utal erre a korra: " Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni.", "Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek.” (Mt 24,6-9). " Halálra adja majd testvér a testvért, apa a gyermekét, a gyerekek meg szüleikre támadnak, és a vesztüket okozzák." (Mk 13,12). " A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet”, " Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe"  (M4 24,12; Mt 24,24).

Ezen kívül meg van írva, hogy az eljövendő szeretetfény fokozatosan fog megjelenni, majd amikor az emberek fogékonyak lesznek erre, amikor ezt "el tudják viselni".

A szenvedés átélése, az egoizmus és a materializmus lesz az, ami felkelti az emberek vágyát és fogékonyságát a szeretetre?

Martinus összeköti az eljövő szeretetfényről szóló próféciákat a szellemi tudomány megjelenésével. A Harmadik Testamentum az "utolsó ítélet" fogalmát az önzéssel, a befejezetlen ember állatias tulajdonságaival való végső leszámolásként magyarázza.

Ez a szeretetről való tanítás segítő kéz az utolsó útszakaszon, ahol az állat emberré. Az "utolsó ítélet napja" úgy benső, mint külső értelemben eljön. Az elkészületlen  területeket megművelik, ez később a bölcsesség győzelméhez vezet, vagyis egy mindig szeretettel teljes cselekedethez.

A jelen halálvonaglásai eszerint az igazi békevilág megjelenése előtti szülési fájdalmak, az igazi békevilág a Földön eljövő isteni világ ígéretének beteljesítése.