Az örök világkép, az élőlény II, az örök Istenség és az örök istenfiák. - Jelkép 11

symbol_11s.jpg

Az örök világkép, az élőlény II, az örök Istenség és az örök istenfiák.
- Jelkép 11

 

 

 

Isten és az Isten fia egy
Ez a jelkép az elveket a 8, 9 és 10 jelképekből köti egybe. Itt, egy szétválaszthatatlan egységként jelennek meg.

Az előbbi három jelkép egymásra van rakva. A világmindenség élő és Istennel azonos. Az Isten és az élőlények – istenfiák – örök párbeszédben vannak a hat különböző létezési téren keresztül. Az isten fiaknak élete, mint élet az életben van megszervezve, amit láttunk a 7-es jelképen.

symbol 11b
Fehér csillag a sugártérrel, ami középen van, Isteni örök Ént jelképezi. A külső részben lévő többi fehér kör és az innét kiinduló sugarak a személyes élőlényeket képviselnek, az isten fiukat. Isten él mindenkiben és ez által mindent és mindenkit, egyesit.  A jelkép mutatja, hogy az élet, mint egy beszélgetés az Isten és az isten fiuk között létezik. Mi beszélünk Istennel minden keresztül a környezetünkben.

Az élet színhelye vagy a hat létezési tér, a saját színével van jelezve, zölddel a bölcsességvilág, kékkel az isteni világ és indigóval az üdvösségvilág. A világok magyarázata a 13-as jelképben történik meg.
Az örök istenfiák, újra és újra vándorolnak ezeken a világokon át egy örök felfelé menő spirálban. Lásd a14-ik jelképet.

A jelképen a föld az állatvilágban található. Ez a saját kozmikus tudat felé vezető úton van, és azért tud életteret adni az emberiségnek, akik ugyanazon az úton haladnak. Minden élőlény a fejlődésen át, több életen keresztül, fog kozmikus tudatot kapni, ami a kis csillagfigurával van jelezve. Ez a kozmikus születés képviseli kezdetét az igazi emberies világnak. Ennek a világnak a születésének jeleit látjuk egyre kivehetőbben.

Ez a folyamat be fog teljesülni kb. 3000 éven belül. Ezután az örök életút szellemi világokon keresztül halad tovább, ami a valójában egy világ de különböző részlegekkel.

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København