Az elkövetkező tökéletes embervilág - Jelkép 26

symbol_26s.jpg 

Az elkövetkező tökéletes embervilág
- Jelkép 26

 

 

Világ egyesült államai – „Egy nyáj és egy pásztor”
A világ országai egyre tömörebben kötődnek egymáshoz és az által egyre inkább függenek egymástól. Kereskedelem, gazdasági helyzet, nyersanyagok, közlekedések, infrastruktúra és hasonló dolgok kifejlődtek és hozzáigazolódtak a globális dimenziókhoz.

A világban történő fejlődés nyilvánvalóan a nemzetköziség felé mutat. A világban történő nagy események mögötti dilemma a következő: Nemzeteknek az érdeke a világközösség érdekének költségére, vagy nemzetek a teljesség szolgálatában? Több és több nemzet látja be, hogy a globális békét, jólétet minden földi embernek és politikai stabilizációt elérni, ahhoz működő nemzetközi törvények és egyezmények kellenek. Ez nem utolsósorban a pénzzel történő kiterjedt visszaélésre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy akárki teljesen legálisan meg tud gazdagodni mások költségére.

symbol 26b
Az emberiség többsége szegénységben él manapság, a nagy lehetőségeknek ellenére, amire a modern termelési technika reményt ad. Nemzetköziség még mindig egy gyengébb erő, mint a nacionalizmus, vagyis a nemzeteknek az egoizmusa még mindig erősebb. De egy világállamnak a kezdete, ahova minden nép a földön, mint egyenlő értékű tartozik, mégis megszületett az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy ENSZ elnevezés alatt.

Mikor a cél az önzéstelenség, ami felé az élet örökös törvényei vezetnek, így hát a nemzetköziség lesz a jövő megoldása a világ problémáira. A nacionalizmus el fog tűnni. A Biblia ígérete; „Egy nyáj egy pásztor, egy nép egy Istennel és egy igazi vallással”, valóság lesz. Mi kérhetetlenül fejlődünk ki az állatvilágból. Tökéletes emberek fogunk lenni. Tapasztalatainkból tanulunk, az egy földi életen át a másik után.

A jelképen ez azáltal látható, hogy a földgolyó teljesen az új világimpulzus fényébe került, (fehér szín). A korábbi vallásos elképzelések (sárga és narancsszín) eltűnnek az Istenről való tudás előnyére és az után azoknak a képességeknek a kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik, hogy mennyország megteremtődjön a földön, fizikai anyagban. A föld nemzetei (fehér körök) és a kormányok (a nyilak) régiók lesznek mindegyik a saját különleges jellegével (zöld tér) a világállamban. A sárga nap középen szimbolizálja a világkormányt, amit kezdetben a földi emberiség legmagasabb szintű képviselői vezetnek mindegyik a speciális szakképzettség- és felelősségi területén belül, szavazásokkal választva. Ezt követően a kormány kozmikus tudatú lényekből fog állni (kék csillag).

Egyéb tényezők lesznek:
• Lefegyverzés – a világállamnak nincsenek külső ellenségei, amiért elégséges lesz egy világrendőrség, hogy a jogbiztonságot fenntartsa.
• Egy nyilvános, nem titkos, legfőbb törvény- és igazságügyi szervezet, amely megérti a különbséget az „abnormális cselekedetek” és „bűncselekmények” között és humánus nevelési módszereket alkalmaz büntetés és elítélés helyett.
• A pénzrendszer és a birtoklás jogainak megszüntetése és elismervény bevezetése a megtett munkáról, fizetőeszközként a pénz helyett.
• Az egész világállamra kiterjedő közös gyermek-, öreg- és betegalapítvány létesítése, mely a munkaelismervényből való levonásokon alapszik.
• A gépek munkaátvétele és a vegetarianizmusnak, művészetnek és a szellemiségnek kifejlesztése

Azelőtt a hatalom határozta meg az igazságot, most az igazság lett az, ami minden ügyet meghatároz. A világállam tehát az emberek intellektuális érzékével és humánus intelligenciájával lesz vezetve, ami ugyanaz, mint a felebaráti szeretet.
 

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København