Reinkarnáció, ciklusok és évszakok - Jelkép 17

symbol_17s.jpg

Reinkarnáció, ciklusok és évszakok
- Jelkép 17

 

A kozmikus évszakok
„Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” Így válaszolt Jézus Nikodémusznak, aki a zsidók tanácsának volt a tagja.

Jézus csodálkozott, hogy ez a tanult ember nem értette, amit ő mondott. És felkiált: „Izrael tanítója vagy és nem érted?”

symbol 17b
A vízzel Jézus egy új fizikai testet mondott. Ezért a reinkarnációról beszélt. A szellem a tudattal egyenlő, az újraszületés a szellemtől azt jelenti, hogy újabb tapasztalatokat gyűjt, amelyek megváltoztatják a tudatot és a megértési képesség jobb lesz. Tehát több élettapasztalatra volt szükség, hogy ezt a választ teljes mértékben meg lehessen érteni. Ez volt, a Jézus korszakának értelmetlen, válasza Nikodémusz kérdésére: „Hogy születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?

Egy másik alkalommal rámutatott Jézus arra, hogy a Keresztelő János egy korábbi életében Éliás volt, próféta az Ó testamentumból: ”És ha tudni akarjátok: ő Illés, akinek el kell jönnie.” Máté 11:14, szintén nézd Máté 11:9-15, Máté 17:13, Lukács 1:1-25 és Márk 9:10-13.

Jézus rámutat arra is, hogy a jövendő nemzedékeknek jobb lehetőségei lesznek a reinkarnáció megértésére. „De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall és a bekövetkezendőket megjelenti néktek”. Kik ezek a jövendő nemzedékek? Újraszületés nélkül milyen hasznuk van az embereknek egy jövő „igazság Lelkétől”?


Fejlődés, lebomlás, felépítés és ciklus működik mindenhol a természetben. A sötét éjszakát a nap fénye váltja fel. A régen annyira szennyezett víz megint frissen ered a forrásból. A hideg, élettelen tél a tavasz és nyár melegébe megy át, színekben és fényben, és továbbá az ősz fonnyadó levelein át egy új tél felé.

A gyermek éretlen időszaka után az ifjúság tavasza jön, ami értesítést küld a férfikor nyárról, az öregség őszével követve. Újjászületés és megújulás magának a természetnek az aláírása. Kevesebbet érnének a földi emberek, mint a piszkos vízcsepp és ez által kivétel lenne a természetnek nagyszerű rendjéből? Vagy kevesebb értékű, mint a föld, ami egy izzó ásványlevesből fejlődött ki a gyönyörű tájakig, amivel a természet most körülvesz minket. Nem, az élet örök körfolyamata szintén el fog vezetni minket odáig, hogy lelki napokként világítunk. Mindenki fog melegíteni, inspirálni és életet ad mindennek és mindenkinek a környezetében. Örök élet soha nem kezdődött el és nincsen vége sem.

A jelkép a cikluselvet és az évszakokat illusztrálja, és ezeket, mint a fénynek és sötétségnek jelképeit. A legfelső egyszínű téglalapok a létezési teret mutatják, ami a 13-s jelképben van elemezve. A fekete-fehér ábra a fénynek illetőleg a sötétségnek a növekedését és csúcspontra jutását mutatják. Az állatvilágban a tél kulminál az isteni világban a nyár. A ciklusok egységek ahol két ellentét felváltva kulminál vagy latensben, van.

A tér, a ferdén álló csíkokkal a körfolyamat évszakait jelképezi: Szürke a telet, zöld a tavaszt, többszínű a nyarat és piros az őszt. Mi eszerint a kozmikus spirálciklus téli zónájában tartózkodunk. Itt a fény a legkevesebb, a vékony narancsszínű tér alul jelezve. Az élet először az isteni világban kulminál, a szélesebb kék tér elől jobboldalon. Legfelül néhány fekete-fehér kör látható, amik sorrendben jelképezik a téli napfordulót, tavaszi napéjegyenlőséget, nyári napfordulót és az őszi napéjegyenlőséget. Ezek az időpontok így szintén összefüggnek a spirális körfolyamat különböző fényhez és sötétséghez való kapcsolatához. Ez az a szimbolikus értelmezés, ami a különböző keresztény ünnepek mögött van.

A karácsony a fény és a szeretet születését jelképezi. Húsvét a fény győzelmét a sötétség felett és a pünkösd pedig az Isten örök Lelkét és mindenhatóságát szimbolizálják. Az újév egy új körfolyamat kezdetét képviseli és ez által a valóságban egy szimbóluma a végtelenségnek
 

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København