Livets bog jelképe - Jelkép 43

  symbol_43s.jpg 

Livets bog jelképe
- Jelkép 43

 

 

„Megdicsőít engem”

A háromszög baloldalt, ami az előszóba van helyezve, az alkotó kozmikus beavatását jelképezi. Ez jelzi azt, hogy mindent, amit ír saját egyéni átélésre van alapozva. A bevilágított terület jelképezi az Élet könyve első kötetének a tartalmát, a fő műnek azt a részét, amelyet Martinus 1932-ben fejezett be. A jelkép a mű hét kötetét illusztrálja, öt részre felosztva: Előszó, Bevezetés (első kötet), majd a mélyreható elemzése a kozmikus kémiának és az örök életnek (2., 3., 4., 5., 6. és 7. kötet). Befejezésül jön az elemzések koncentrált összefoglalása. Végül az utóirat: istenfia egy az Atyjával (7. kötet).

 symbol 43b

A háromszög, ami az utolsó részben van elhelyezve, azt jelképezi, hogy az örök istenfia egy az Istennel. Azért hívják így ezt: „Isten fia egy az Atyával”. Az utóirat egy köszönet azért az aranyló tűzkeresztelésért, amit Martinus átélt, és amiről a bevezetésben írt, és ami kozmikus tudatot juttatott neki.

Meg lehet jegyezni, hogy ez az utóirat volt az első, amit a beavatása után írt.

A mű fő témája az örök istenfia egyesülése és eggyé-válása Istennel. Mindkettőjüknek ugyanaz a kozmikus elemzése, vagyis örökkévalóság és végtelenség.

Martinus missziója az volt, hogy Istent kinyilvánítsa az emberiségnek és, hogy igazzá tegye Jézus misszióját.


 

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København