Az örök, organikus kapcsolat az Isten és istenfia között I - Jelkép 21

  symbol_21s.jpg 

Az örök, organikus kapcsolat az Isten és istenfia között I
- Jelkép 21
 

 

Az ima értelme és funkciója
Az imádkozás, kozmikus nézetben, már az állatvilágban elkezdődik. Az állat vészkiáltása a halálpillanatban egy segélykiáltás. Vannak szellemi segítők és az által értelem egy ilyen ösztönös automatikus funkció mögött. De voltak szellemi segítők, akik hallották Jézus imáját a kereszten: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”

symbol 21b
Az óriási szélsőségek között nincsenek semmiféle elvi különbségek. A jelkép jobbra a világmindenséget, vagyis az Istent képviseli. Ebben a szervezetben az összes élőlények a központban vannak, örökké szervesen összekötve Istennel.

A fehér kör középen az örök Énünket jelképezi – X1.

Az Én körül az anyaenergia vagy az örök alkotóképesség látható, lila színnel jelezve – X2.

A lila téren kívül az örök istenfia teremtett teljes teste látható – X3.

A hosszúkás színezett tér, ami az istenfia felé mutat, Isten fizikai szervezetét jelképezi (a teremtet részét a világmindenségnek), amivel az istenfiú kölcsönhatásban van. A színezett terek csúcsai, amelyek mutatnak kifelé, a világmindenség alapenergiáinak az örök részét képviselik. Kívül, lila színnel, a világmindenség örökös alkotóképessége (anyaenergia) van jelképezve és azt követőlég, a fehér lemez legkívül az Isten Énjét szimbolizálja.

Az összes élőlény ez által örökké és felbonthatatlanul össze van kapcsolva Istennel, vagyis a világmindenséggel. A figurák felül balra az isteni viszonynak különböző fejlődési stádiumát szimbolizálják.

  • Az első tér a természeti emberállapotot illusztrálja, bálványimádással és véráldozattal.
  • A következő tér a monoteizmust jelképezi, vagyis a humánus hitvallások egyetlen Istenének imádatát.
  • A harmadik tér az ateista állapotot illusztrálja. Itt az Istent teljesen megszűnt a képzeletvilágban. Vannak például emberek, akik nem tudnak hinni abban, hogy egy örökké égő pokol vár mindazokra, akik nincsenek megkeresztelve vagy konfirmálva, vagy pedig házasságon kívül születtek. Nem tudják azt sem elhinni, hogy egy szeretetteljes és mindenható Isten azt követeli, hogy ártatlan fiát keresztre feszítsék, mint egy áldozati állatot azért, hogy a bűnösöket meg lehessen menteni.
  • A negyedik tér szimbolizálja a kész ember teljesen öntudatos párbeszédét az Istennel

 

symbol_21sdetail.jpg


Jelkép 21 – részlet:

 

 

 

symbol 21bdetail

Az apró narancsszínű háromszögek a bal alsó sarokban, embereket ábrázol, akik segítséget és inspirációt kapnak a szellemi lényektől a középső sárga háromszögekkel teli térről. A legfelső tér a Gondviselést szimbolizálja, vagyis azokat az egyéneket, amelyek Isten elsődleges tudatát képviselik, akiknek a tudata teljes kapcsolatban van Isten tudatával.

A középső tér meghalt embereket szimbolizál, aki két földi élet között védőangyalként tudnak szerepelni. Egyén 1, az előtérben sárga háromszögekkel mutatva, kéri 2-es számút valamire, de nem kap segítséget, mert az illető nem tud, vagy nem akar segíteni. Akkor látjuk, hogy a 1-es sz. (narancsszín háromszög) Istenhez imádkozik. Minden imát, még a legkisebb sóhajt is regisztrálja az Isten a védőangyalokon át (sárga háromszög), ami inspirálja a 3 sz. egyént, hogy segítse az 1-es számút. Ez gyakran megtörténik anélkül, hogy néhányan a legalsó személyek közül, vagyis földre újraszületett egyéneknek (narancsszín) tudomásuk van arról, hogy mi történik. Az imákat mégis leginkább közvetlenül Isten felé kell irányítani. A Miatyánk egy teljesen tökéletes, kozmikusan tudatos ima.
A következő térben egy másik változatát az imaválasznak látjuk, ahol intellektuális emberek, pl. művészek és tudósok gyakran anélkül, hogy maguk megértenék, miképpen történik, kapnak inspirációt.

A következő térben látjuk a médiumos kapcsolatot a szellemi lényekkel, ami veszélyes lehet a beavatatlanok számára. A megfelelő védelem ismerete nélkül veszély van a megszállottságra. Mégis néha a médiumos kapcsolatok a szellemi világgal tudnak nagy hasznára lenni valakinek.
Az utolsó tér illusztrálja a kozmikus beavatottak teljesen tudatos kapcsolatát a Gondviseléssel. Ezek semmilyen módon sem vannak egyedül a földi világban való küldetésükben, nézd a következő jelképet.

Az ima funkciója, mint a többi mentális funkciók, egy fokozatos fejlődésen megy keresztül. Az állat automatikus és tudatlan imája egy segélykiáltás volt egy fizikai túlerővel szemben való kapituláció előtt. Jézus tudatos imája a hóhérait és üldözőit érintette, akik keresztre feszítették. Krisztus direkt kapcsolatban volt Istennel az imán keresztül.
A tudatos ima magas lelki erőket tartalmaz, fehér mágiát, az önzetlen, tudatos imában elrejtve. Azért a tökéletes imában mindig benne van: „Ne az én akaratom, hanem a Tiéd, legyen meg”.

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København