A kereszt jele - Jelkép 40

  symbol_40s.jpg 

A kereszt jele
- Jelkép 40

 

 

 

 


Tudás fentről és lentről
A világmindenséget két fundamentálisan különböző szempontból lehet szemlélni. Alulról és fentről.

A természettudományi kiindulópont lentről/alulról nézve ábrázolja a világot, végső fokon tehát a fizikai érzékeken keresztül. A spirituális tudomány a világot fentről szemléli, a nem - teremtett Én örök és végtelen látópontjáról. Ez a megfigyelési módszer jelképezve van a kereszt függőleges vonalával. A fizikai tudomány területét a vízszintes vonal szimbolizálja. Mindkét tudásforma szükséges, de különböző célból mikor a jövendő tökéletes embervilág megvalósításáról van szó.

symbol 40b
Az egyik tudásforrás ismereteket ad nekünk a természet fizikai erőiről, de az örökké életről nem tudunk semmit. A másik tudomást ad nekünk a legbensőbb természetünkről és ennek a segítségével uralkodni tudunk az állatias bensőnkön azzal a céllal, hogy ellenőrizni tudjuk ezeket, úgyhogy mindent, amit csinálunk a jónak a szolgálatában lesz használva és boldogság és áldás lesz minden és mindenki számára.

Krisztus szeretetpéldája és a kereszten bekövetkezett halála a keresztet a fénynek és a jóságnak örök jelképévé tette.

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København