A materiális vagy a félkész világkép - Jelkép 22A

symbol_22sA.jpg

A materiális vagy a félkész világkép
- Jelkép 22A

 

 

 

Az élettelen világmindenség
Mikor a hitképesség degenerálódik és a kozmikus érzékelésdimenzió még nincs teljesen kifejlődve, az örök istenfiú a materializmusnak egy stádiumán halad át. Az élő Isten akkor egy időre elveszett a szem elől. Az anyagiakra való központosítás lesz akkor a teljesen uralkodó. Az életet akkor úgy lehet tapasztalni, mint vak erők véletlenszerű lejátszását.  

De ez nem akadályozza meg, hogy materiális emberek rendkívülien humánusak lehetnek és így gyakorlatilag keresztényebbek a cselekedeteikben, mint sok vallásos. Az Istenhez való viszony végső soron az embertársainkhoz való kapcsolatunkról szól.

symbol 22bA
Az ateizmus nem kevésbé, szintén a halálkultúra kulminálásához vezet. Hatékony tömeggyilkossági fegyverek kifejlesztését és embereknek és állatoknak kivégzési módszereit nem lehet bestiálisnak nevezni. Az állatok sokkal alsóbbrendűek az embereknél az ölés művészetében.

Az emberek csúcspontra jutott gyilkolási képességét igazságosabban úgy lehet nevezni, mint „ördögtudat”. Ezen a materiális fejlődési fokon az istenfia nem érti meg, hogy egy ellenség a kozmikus értelemben, nem tud meghalni. Az Én örök. Minden élőlény halhatatlan.

A jelképen látjuk az alsó részét a 22-es jelképnek, a világmindenség fizikai szempontját. A fogazott sötét tér felett látható az istenfia fizikai szervezete. A sok hosszúkás sugarak, amik a jelkép centruma felé mutatnak, szimbolizálnak minden élőlényt, akikkel ez az istenfia a materiális térségben, kölcsönhatásban van, ugyanúgy a mikro-, mint a közép- és a makrokozmoszban. Ez a materiális ember csak az időben és térben észlel. Isten létezése és az Én ezért rejtélynek marad.

A kisebb háromszög elhelyezését a nagyban, az istenfia és Isten Énjét, X1-et látjuk. De mikor ez még öntudatlan azért itt egy kérdőjelet látunk.

A háromszög a háromsági elvet jelképezi, az anyagnak, tudatnak és Énnek örökös egyesülését – X1, X2, és X3. Az ima hatalma és lehetőségei, az örökös kozmikus kapcsolat az Isten és istenfia között, valamint tudás a szellemi világról, ami mindenhol jelenlévő, szintén öntudatlan a materialista embernek. De a materiális tudományon keresztül az emberek tudást kapnak a fizikai világmindenségről.

Az anyag ez által engedelmeskedni kezd a gondolatainknak. Zseniális technikai készülékeket tudunk alkotni. De materiális tudás egyedül nem tudja az embereket kisegíteni a szenvedésekből és a boldogtalan sorsokból. Kell egy tudomány a fizikai valóság mögött lévő szellemi okokról is. Csak ez tud adni motivációt egy szereteterkölcshöz.

A fizikai tudomány nagy missziója az, hogy teljesen eltávolítsa azt a bibliai átkot, ami Ádámot követte, mikor elhagyta a paradicsomot: ”Arcod verítékével fogod enni a kenyered”. Ez akkor fog megtörténni, mikor a materiális tudás ellenőrizve lesz és használata csak a felebaráti szeretet szolgálatában lesz használva.

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København