Ki vagyok én? Honnét jövök és hova jutok? Van Isten?

windowOlvasd el a kozmikus jelképekkel illusztrált bevezetést.

Úton vagyunk, hogy állatból igazi emberekké legyünk.

11Isten örök világterve egy kozmikus jelképben.

Az évezred eseménye

1981. november 24-én a Dániai Borgens könyvkiadó vállalat kiadta a „Harmadik Testamentum” című művet. Ebben az évben valamivel korábban, március 8-án elhunyt Martinus – egy hatvan éves írói munkásság zárult le.

A világ előtt tehát csak Martinus elhalálozása után lepleződött le életművének igazi címe: Harmadik Testamentum. Egész élete alatt álcázta munkájának valódi mivoltát, hogy az érdeklődés műveinek tartalma felé irányuljon, ne pedig az ő személyére.

Martinus a címmel előrevetíti, hogy írói munkássága közvetlen folytatása Krisztus küldetésének (e folytatásra utal a Biblia*, amihez a nyugati kultúra annyira szorosan kötődik). Ez természetesen hihetetlen állításnak hangzik. De ezt feltehetőleg elég egyszerű eldönteni, hiszen könyveket bárki olvashat. Vajon egy Krisztushoz hasonló morális zsenitől származik a mű, vagy egy hamis prófétáról van szó? Mutassanak rá, hogy tévedtünk, és akkor azonnal el fogjuk tüntetni ezt a weboldalt.

De miért volna szükségünk egy Harmadik Testamentumra? Lehet Krisztus szeretetüzenetét és a Biblia Hegyi beszédét tökéletesebbé tenni? Felül tudná valaki múlni azt a gyakorlatias életszemléletet, amelyre Krisztus mutatott példát azzal, hogy keresztre feszítésekor hóhérai lelki üdvéért könyörgött?

A Harmadik Testamentum olyan logikus gondolatmenetekben fogalmaz az életről, amelyeket bárki ellenőrizhet józan paraszti ésszel. Így a szeretetüzenet közvetlen kapcsolatba kerül a mindennapi élettel. Aki jóindulatúan és szeretetteljesen cselekszik felebarátjaival, nem naiv, hanem bölcs.

  • A Biblia állítását: „Amit az ember vet, azt is aratja .” [Gál. 6.7] több életre vonatkoztatva kell érteni. Amit környezetünk felé cselekszünk, azt magunkkal is tesszük vagy ebben, vagy egy jövendő életben.
  • Halhatatlanság és életről életre való sorsalkotás láthatatlan és örök énükön keresztül valóság, ez az énünk minden szerves életformát túlél és magában hordozza az életeken át szerzett tapasztalatokat.
  • A Biblia állítása: „Isten látta, hogy ez jó.” [1Móz. 1.] bizonyossá lesz az örök világterv fényében. Magasabb szempontból az élet egy örökké tartó utazás a fény és a sötétség ciklusain át. A szenvedés csak átmeneti állapot, az élet sötét kontrasztja, ami visszavezet bennünket Istenhez, a minden élőre vonatkozó szeretethez és a valódi élethez.

Természetesen mindenkinek magának kell megvizsgálnia, vajon van-e valóság a Biblia és a többi vallások állítása mögött. A Fórum oldalon megoszthatja gondolatait, felteheti kérdéseit, de hozzászólhat egyéb módon is: panaszkodhat vagy éljenezhet! Ez egy semleges, nonprofit információs portál, szívesen segítünk Önnek.
 
Alapítvány/Információs központ Harmadik Testamentum
 
*„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.” [Jn.16,12-13 és Joh. 14,25-26)]

 


 


Pin it